Thursday, March 22, 2012

रमेश तेंडुलकरांची एक अप्रतिम कविता

नाही विसरलो तुला....सारे सारे आठवतेय

अदृशयाशी जडले तुझे माझे नाते........

 शाप घेतलेले उरी सारे सहीन प्राक्तनाला

माझ्या प्राजक्ताची ओंजळ वाहीन..........


माझ्या मुक्या आसवांचे सर डोळा लपवीन

तुझासाठी ठेवीन मी इंद्रधनूची कमान...........


- रमेश तेंडूलकर

Thursday, March 1, 2012

कांच

कांच
रुई सी हलकी जिंदगी थी,

जी भर कर जिया मे I

अब्ब तो पत्थर की है,

फिर भी कांच की तरह

संभल संभल के जी रहा हूँ I................By Me!